Ako pripraviť podklady pre tlač?

Pri každom produkte si môžete stiahnuť šablónu na prípravu tlače do ktorej doplníte vašu grafiku.