Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.e-tlac.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Ako využívame vaše údaje?

Dáta našich zákazníkov využívame iba na realizovanie platobných transakcií, k objednávkam u kuriérskych spoločností aby mohli zásielku doručiť na Vami vybranú adresu. Dáta zhromažďované automaticky, môžu byť využité na personalizáciu obsahu našich stránok a na analýzu správania používateľov. Dáta zhromažďované v rámci korešpondencie medzi užívateľom a portálom využívame len na účel poskytnutia odpovede na Vaše otázky. Po uskutočnení nákupu dostanete od nás e-mail týkajúci sa Vašej transakcie. V prípade nejasných alebo dôležitých záležitostí týkajúcich sa Vašej objednávky, Vás môžeme kontaktovať aj telefonicky. Obchodné informácie sa prenášajú elektronicky ( e - mail ) iba v prípade, že ste vyjadrili súhlas na to, že ich v takej forme chcete dostávať. Kedykoľvek môžete túto možnosť zrušiť na podstránke „Môj účet“, kliknutím na záložku „Moje údaje“.