Informácie o cookies

1. Čo sú to súbory „cookies“

Súbor „cookies“ je sled znakov, najčastejšie v podobe nie príliš veľkého textového súboru, ktorý je uložený na konečnom zariadení pri Vašej návšteve stránok.

2. Na čo používame súbory „cookies“

Súbory „cookies“ používame s cieľom zvýšiť efektivitu využitia našich stránok a kvalitu poskytovaných služieb v súlade s preferenciami našich užívateľov. Využívame ich pre anonymné štatistické prieskumy spojené s návštevou našich stránok. Dáta obsiahnuté v súboroch „cookies“ umožňujú blokovanie mnohonásobného zobrazenia obsahu užívateľovi a pomáhajú zvýšiť efektivitu reklám.

3. Aké druhy súborov „cookies“ používame

Používame dva druhy súborov: dočasné, ktoré zmiznú vo chvíli, keď sa užívateľ odhlási zo stránok alebo zavrie prehliadač, a trvalé, ktoré zostávajú v zariadení užívateľa v súlade s časom vymedzeným v parametroch alebo dovtedy, kým sú odstránené užívateľom.

4. Osobné dáta

Súbory „cookies“ nepoužívame na identifikáciu užívateľa, ale len na určenie dát týkajúcich sa spojenia.

5. Obsluha a odstraňovanie súborov „cookies“

Automatické nastavenie softvéru, ktorý slúži na prehliadanie internetových stránok umožňuje obsluhu súborov „cookies“ na koncovom zariadení, je však možné zmeniť jeho pôvodné nastavenie a blokovať obsluhu súborov. Podrobné informácie týkajúce sa obsluhy, blokovania a odstraňovania súborov „cookies“ sa nachádzajú v nastaveniach internetového prehliadača.

Blokovanie obsluhy súborov „cookies“ môže mať vplyv na obsluhu funkcií dostupných na internetových stránkach.