Kontrola súborov zdarma

Grafické podklady Vám skontrolujeme zadarmo.

Kontrola grafických podkladov obsahuje:

  • Kontrolu formátu dodanej grafiky a objednávky.
  • Kvalitu dodaného súboru (dpi, pixel , ostrosť grafiky)
  • Správnu velkosť spadaviek.
  • Farebnosť (CMYK , RGB)

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné porušenie autorských práv ani za obsah materiálov zaslaných Kupujúcim. Pokiaľ však zákazka bude mať obsah, ktorý je v rozpore so zákonom, alebo narušuje spoločenské normy, Predávajúci má právo odmietnuť jej vyhotovenie.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vecné alebo pravopisné chyby, ktoré sú obsiahnuté v grafickom projekte.