Reklamácia

Pre nahlásenie reklamácie nám pošlite dôvod Vašej reklamácie, fotografie produktu, na ktorých bude viditeľná vada jedného i viacerých produktov a číslo zákazky. Email pošlite na adresu info@e-tlac.sk. Lehota na vybavenie reklamácie je od 1 do 3 pracovných dní.

Pre nahlásenie reklamácie má klient 14 dní od doručenia zásielky.

Spoločnosť Arnold Kováč - Printali (e-tlac) sa snaží vyriešiť sťažnosť čo najskôr, zvyčajne do 4 pracovných dní od jej podania. Časť sťažnosti však vyžaduje podrobnejšiu analýzu, vtedy vyriešenie reklamácie môže trvať dlhšie. Ak k tomu dôjde v prípade Vašej objednávky, budete o termíne, do kedy bude Vaša reklamácia vybavená informovaní.

Ak sťažnosť vyžaduje ďalšiu dokumentáciu alebo vysvetlenie, máme právo si ho u klienta vyžiadať prostredníctvom e-mailu. Zákazník je potom povinný predložiť dokumenty do 7 dní odo dňa zaslania e-mailu, inak môže byť sťažnosť odmietnutá.

Sťažnosti sú prijímané vo všedné dni od 8:00 do 16:00. Reklamácia odoslanej po tejto dobe budú spracované nasledujúci pracovný deň.